CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP - THUẾ - KẾ TOÁN AOE VIỆT NAM - 0984.296.101 * 0973.806.551

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

Gói cơ bản

1.500.000₫
 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin Thành Lập doanh nghiệp Quốc gia
 • Lập sổ thành viên/cổ đông
 • Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn khách tự kê khai thuế
 • Thời gian thực hiện 3 ngày

Gói phổ thông

2.000.000₫
 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Đăng bố cáo tại cổng thông tin Thành Lập doanh nghiệp Quốc gia
 • Lập sổ thành viên/cổ đông
 • Khắc dấu tròn công ty, dấu chức danh
 • Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn khách tự kê khai thuế
 • Thời gian thực hiện 3 ngày

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VU THAY ĐỔI THÔNG TIN CÔNG TY

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

850.000₫
 • Phí dịch vụ 100.000₫
 • Phí khắc lại dấu tròn công ty
 • Phí thông báo thay đổi mẫu dấu

THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH

850.000₫
 • Phí dịch vụ
 • Phí khắc lại dấu tròn công ty
 • Phí thông báo thay đổi mẫu dấu

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

650.000₫
 • Phí dịch vụ
 • Làm lại dấu chức danh

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH

500.000₫
 • Phí dịch vụ

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

500.000₫
 • Phí dịch vụ

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

500.000₫
 • Phí dịch vụ

BỔ SUNG THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

500.000₫
 • Phí dịch vụ

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

500.000₫
 • Phí dịch vụ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ

500.000₫
 • Phí dịch vụ

THAY ĐỔI THÔNG TIN NGÂN HÀNG

500.000₫
 • Phí dịch vụ

GIẢI THỂ KINH DOANH

500.000₫
 • Phí dịch vụ
Đăng ký tư vấn Chat Zalo