Bảng giá dich vụ Xem ngay! hoặc liên hệ: 0984.296.101 - 0973.806.551 - 0967.093.551Những quy định cơ bản về người đại diện pháp luật

Những quy định cơ bản về người đại diện pháp luật

Khái niệm người đại diện pháp luật luôn xuất hiện mỗi khi đề cập đến một vấn đề liên quan tới doanh nghiệp/công ty, song vẫn có không ít người vẫn còn chưa nắm rõ những quy định pháp luật liên quan đến nó. Hôm nay hãy để chúng tôi giải đáp cho các bạn các câu hỏi cũng như những thông tin cơ bản nhất xoay quanh vấn đề này nhé.

1. Người đại diện pháp luật là ai?

Điều 12 của Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Trong phần lớn các trường hợp, người đại diện pháp luật chính là chủ doanh nghiệp.

2. Số lượng người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà công ty lựa chọn mà số lượng người đại diện pháp luật sẽ khác nhau, song đa phần số lượng người đại diện pháp luật của công ty là một. Trường hợp nhiều người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với hai loại hình doanh nghiệp là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và Công ty Cổ Phần.

Điều 12 của Luật Doanh Nghiệp cũng quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Tổ chức kinh doanh là công ty, doanh nghiệp có bắt buộc cần người đại diện pháp luật không?

Khoản 3 Điều 12 của Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định:

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Những trách nhiệm của người đại diện pháp luật

Điều 13 của Luật Doanh Nghiệp quy định rất rõ về trách nhiệm của người đại diện pháp luật, cụ thể như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.


5. Một số quy định khác: 

• Khoảng 4 Điều 12 - Luật Doanh Nghiệp: 

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

1. Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

2. Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


• Khoảng 5 Điều 12 - Luật Doanh Nghiệp: 

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kết án tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sơ cai nghiện, cơ sơ giáo dục, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.


• Khoảng 6 Điều 12 - Luật Doanh Nghiệp: 

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị bị chết, mất tích, tạm giam, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kết án tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sơ cai nghiện, cơ sơ giáo dục, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khoảng 7 Điều 12 - Luật Doanh Nghiệp: Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Lời kết,

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất liên quan đến quy định cơ bản về người đại diện pháp luật để bạn có thể đăng ký thành lập hay điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục pháp lý hay đơn giản là cần sự trợ giúp của chúng tôi, hãy liên lạc với chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã lắng nghe !

Bảng giá dich vụ Xem ngay! hoặc liên hệ: 0984.296.101 - 0973.806.551 - 0967.093.551